تبلیغات
آیپاک

همایت از ما
لوگو در برابر لوگو

میرزا عسگر خان ارومی افشار سفیر فوق العاده ایران در دربار ناپلئون ، شاید نخستین ایرانی صاحب مقام و با شخصیتی است که به عضویت فراماسونری در آمده است .
دایرۀ المعارف فراماسونری ، تاریخ مفصل فراماسونری « گاولد » و پنج تاریخ معتبر دیگر فراماسونری همه متفق القولند که وی اولین ایرانی است که به عضویت فراماسونری جهانی در آمده است .
قبل از او ایرانیانی که به هندوستان سفر کرده بودند ، عضو لژهای ماسونی هند بوده اند ، ولی چون در سازمانهای دولتی و دربار ایران دارای مقام و منزلت نبودند نام آنها در ردیف فراماسونریهای اولیه و برجسته ایرانی ذکر نشده است .
عضویت میرزا عسگرخان در لژ ماسونی وابسته به انگلستان از آن جهت مهم و قابل توجه است ، که وی هنگام به عضویت فراماسونری در آمد که از طرف فتحعلی شاه بزرگترین ماموریت سیاسی به او محول شده بود .
در این ماموریت خطیر او موظف بود ناپلئون و فرانسه ررا با ایران متحد سازد و جبهه ای علیه انگلیس و روس بوجود آورد .

ولی سه ماه پس از ورود به پاریس گرفتار لژ ماسونی شد و به جای فعالیت به نفع ایران ، به حلقه عبودیت و فرمانبرداری استاد اعظم گراند لژ اسکاتلند را بگردن نهاد .
این واقعه در زمانی روی داد که فتحعلی شاه در اثر جنگهای چندین ساله با روسیه از پا در آمده و درصدد یافتن متحد خارجی برای مقابله با روسیه مهاجم بود ، و از این رو ابتدا دست بدامان انگلستان شد .
گر چه انگلیسها به او جواب موافق دادند ، ولی شرط اتحاد را واگذاری تمام بنادر دریای مازندران و ساختن استحکامات در بوشهر و تصرف جزیره خارک دانستند .
فتحعلی شاه که نمی توانست مطامع بریتانیا را برآورد ناچار از دوستی با آنها چشم پوشید و در صدد پیدا کردن دوست دیگری برآمد .
در همین موقع ناپلئون برای رسیدن به دریای هند در حوزه مدیترانه و امپراطوری عثمانی نفوذ کرده و درصدد تهیه اطلاعاتی از کشور ایران بود .
فتحعلی شاه که قبلاً از خلیفه گری ارامنه اوچ کلیسا ، اطلاعات زیادی درباره اروپا و ناپلئون بدست آورده بود ، وی را بهترین متحد خود و کشور خویش تشخیص داده و بوسیله سفیر فرانسه در استلامبول نامه ای برای ناپلئن فرستاد .
قبل از آنکه نامه فتحعلی شاه به ناپلئون برسد ، پادشاه فرانسه « ایده ژوبر » مترجم و منشی دربار خود و بلافاصله پس از او « رومیو » آجودان مخصوص خودش را روانه ایران کرد . فرستادگان ناپلئون بسرعت زمینه را برای اعزام یک هیئت نظامی به ریاست ژنرال گاردان به ایران فراهم کردند .
دربار ایران این هیئت را با آغوش باز پذیرفت ، و بلافاصله به معاهده « فن کن اشتاین » پیوست ، سرتیپ گاردان فرانسوی بضمیمه گزارشی که درباره انعقاد قرار دادی برای ناپلئون فرستاد ، تاکید کرد که در ایران زمینه بسیار خوبی برای مبارزه قطعی علیه انگلیس و روس فراهم است .
و ناپلئون پس از اطلاع این گزارش به سفیر خویش دستور داد که هر عملی علیه انگلیس لازم بداند انجام بدهد .
گاردان بلافاصله نامه ای به فتحعلی شاه نوشت و به او اعلام داشت که :

« ... امپراطوری فرانسه می خواهد ، هر نوع تجارتی بین ایران و انگلیس منقطع گردد و تمام عمال و کارگزاران این مملکت از جمیع بلاد و بنادر ایران طرد شوند و مراسلاتی که بین انگلستان و هندوستان از راه ایران به عمل می آید ، توسط اولیای امور ایران ضبط و مفتوح بشود ... »
فتحعلی شاه بدون درنگ شروع به اجرای مفاد قرار داد و اجرای خواستهای فرانسه نمود ، اتباع انگلیسی را از ایران اخراج و رابطه سیاسی خود را با انگلستان قطع کرد و سفیر ایران را نیز از بمبئی فراخواند .
پس از این مقدمات ، قرار دادی بین دولتین ایران و فرانسه منعقد گردید که از طرف ایران صدراعظم و حاجی محمد حسین خان اصفهانی امین الدوله آن را امضاء کردند و فتحعلی شاه پس از امضای آن ، برای ابلاغ مراتب علاقه خود به ناپلئون میرزا عسگر خان افشار ارومی را به همراهی میرزا علی بیگ با یک نامه مودت آمیز روانه پاریس کرد .  عسگر خان با کمال عزت و احترام به دربار امپراطور فرانسه پذیرفته شد و شاه در میان سفرای ممالک خارجه او را در مقام اول قرار داد ، و در مراسم گوناگون وی را مقدم داشت و هر وقت امپراطور یا نخست وزیر و وزیر خارجه فرانسه او را می دید تاکید می نمودند که :
« عنقریب امپراطور متوجه روسیه و مسائل مربوط به ایران خواهد شد » .
 
در چنین اوضاع و احوالی لژ فراماسونری انگلستان در فرانسه با عجله مقدمات عضویت میرزا عسگرخان را فراهم کرده و تشریفات ماسونی که می بایست در مدت شش ماه انجام گردد در مدت بسیار کوناهی پایان پذیرفت و عسگرخان در روز 24 نوامبر 1808 در لژ «Orderof paris » که اولین لژ تاسیس شده به وسیله گراند لژ اسکاتلند در فرانسه بود ، به عضویت آن پذیرفته شد این لژ که « مادر » همه لژهای اسکاتلند در کشور فرانسه بوده و هست در عرف فراماسونری « Philosophic Scottish rite » نامیده می شود .


طبقه بندی: فراماسونری و کابالا،
[ دوشنبه 1390/08/30 ] [ 04:48 ب.ظ ] [ دلی منتظر ظهور ]
درباره وبلاگ

آمار سایت
لوگوی همکاران
خبرنگار ضد ماسون

جهاد نرم افزاری


مجمع تحقیقاتی جهاد اسلامی

کلیک کنید