تبلیغات
آیپاک

همایت از ما
لوگو در برابر لوگو

محمد خلیل جواهری، استاد اعظم (لژهمایون) در اوائل تیرماه 1334 به تهیه مقدمات این لژ مشغول شد وبه ترجمه قانون اساسی، نظامنامه لژ پرداخت و آن را برای (پیر شره) استاد اعظم گراند لژ ناسیونال فرستاد. چون موافقت انجام گرفت، جواهری هفت تن از دست پروردگان خود راانتخاب وبه لژ ناسیونال معرفی کرد که در راس آنان دکتر احمد هومن قرار داشت. این عده همراه با (محمد ساعد مراغه ای) نخست وزیر وقت و محمود هومن در روز هفدهم مهرماه1334 به فرانسه رفتند و پس از ورود به (لژ کنفیانس)، مراسم و تشریفات افتتاح (لژ مولوی) را انجام دادند.

لژ مولوی، از اوا ئل سال1335 جلسات خود را در (باشگاه حافظ) که در ابتدای خیابان ایران واقع بود، تشکیل داد. بر سر ریاست (احمد هومن) و (سعید مالک) اختلاف بود تا آنکه استاد اعظم لژ ناسیونال، (سعید مالک) را به سمت استاد اعظمی لژ مولوی برگزید. وی چهل سال قبل از ریاستش بر سر لژ مولوی به عضویت گراند اوریانت فرانسه در آمده بود. بعدها بین گراند لژ دوفرانس و گراند لژ اسکاتلند توافق شد که یک (گراند لژ محلی ایران) در تهران به وجود بیاورند که ریاستش کماکان به عهده سعید مالک بود. پس از تشکیل ( لژ محلی ایران) و تسلط انگلیسی ها بر لژهای فرانسوی در ایران ، فراماسونری انگلیس (کمیته مرکزی واحد) را ایجاد کرد و کاملا بر فراماسون های فرانسوی تسلط پیدا کرد. اعضای لژ مولوی عبارتند از : احمد هومن – عبدلله ظلی" استاد دانشگاه" – محمود هومن"دریادار"- استاد دانشگاه، عباس علی خلعتبری- محمد ساعد مراغه ای"دیپلمات امور خارجه"- مهدی شوکتی "نخست وزیر" .                                    منبع:ک.فراماسونری(نوشته اسماعیل رائین)[ دوشنبه 1390/10/19 ] [ 04:06 ب.ظ ] [ تیمسار ]
درباره وبلاگ

آمار سایت
لوگوی همکاران
خبرنگار ضد ماسون

جهاد نرم افزاری


مجمع تحقیقاتی جهاد اسلامی

کلیک کنید