تبلیغات
آیپاک

همایت از ما
لوگو در برابر لوگو

   عقاید اعضاء

    در بخش دوّم بررسی فراماسونری لازم دیدیم که به بحث عقاید اعضاء این سازمان مخوف بپردازیم در ابتدا باید دانست که این افراد اعتقاد افراطی و بیش از حد به نماد گرایی زیرا تفکر خود را از مصر باستان گرفته است ،نماد گرا ترین حکومت .به طور مثال مرگ آبراهام لینکلن روی صندلی سی و سوّم تئاتر که بعداٌ بیشتر شرح و بسط داده خواهد شد.

)اعتقاد به اومانیسم(انسان خدایی)، ماتریالیسم (ماده گرایی) انترناسیونالیسم (جهان وطنی)

3)اعتقاد به کابالا،پرستش لوسیفر وابلیس در درجات بالاتر به عنوان موجودی عینی و حقیقی واعتقاد به تورات و تلموت به عنوان مانیفِس و کتاب هدایت انسان ها.در درجات پایینترکسانی که به اصطلاح تازه وارد و ابزار یاب نامیده می شوند حدّاقل باید به یکی از کتب آسمانی اعتقاد داشته باشند و در درجات بالا تر که استیفن نایت آن را از بیست و دو به بعد می داند رسماٌ پرستش شیطان و ارتباط با جنیان مطرح است.

 

 

 ساختار سازمانی

   فراماسونری ساختاری به شدّت پیچیده دارد که هر فردی در آن نمی تواند به نتیجه ای کلی برسد. که البته باید افزود تمامی موضوعات مورد بحث این کتاب بخشی از هرم قدرت صهیونیسم است ،که این ها برای تسلط بر دنیا نیاز به یک اتاق فکر دارند که آن فراماسونری است.

   لژهای فراماسونری معمولاٌ سی و سه درجه دارد،البته در کشور های عربی لژهای نود ونه درجه ای هم وجود دارد که نشان می دهد سرسپردگی در اینجا بیشتر است.جمعیّت آنها حدود هفت میلیون نفر پیش بینی می شود که چهارو نیم میلیون در ایالات متحده،یک میلیون در انگلستان ویک و نیم میلیون در کل دنیا قرار دارند.

   نکته همه راز داری محظ و نبود اطلاعات جامع و کافی در این مورد است شاگرد تازه وارد که درجه اول است اطلاعاتی را بگوید زبانش بریده می شود و درجه سوم که معمار تلقی می شود روده هایش بیرون کشیده می شود.البته با جراُت می توان گفت که بیش ازنود درصد منابع فراماسونری را خود ماسون ها نوشته اند که اصلاٌ نمی توان بر آنها تکیه کرد و دائم در حال تغییر اطلاعات هستند به عنوان مثال ماجرا عراق است که می گویند ما صدام را بعد از سی و سه سال حکومتش بر کنار کردیم، در حالی که صدام فقط بیست و شش سال حکومت کرد و کسی که اعدام شد صدام حسین نبود بلکه میکائیل رمضان عبدالله بدل سوم صدام بود.

   اهداف سازمانی

v    کلرالیزه کردن و ریشه کنی تمامی ادیان و برپایی دینی واحد با نام کابالا.

v    سلطه کامل بر منابع اقتصادی و نیروی انسانی جهان.

v    تخریب بیت المقدس،قبّه السخره و ساخت هیکل سلیمان و به حکومت رساندن آنتی کرایس(دجّال)به عنوان پادشاه جهان که بر تمامی انسان ها و جنیان حکمت می کند ، به پیروی از سلیمان پیامبر.

   نحوه عملکرد

v    جذب نخبگان در تمامی رشته ها در لژ های فراماسونری در سر تاسر جهان برای دسترسی به اهداف

v    نفوذ در دستگاه های تصمیم ساز علی الخصوص دستگاه های امنیتی،فرهنگی،آموزشی و قضایی.

v    تعریف و ایجاد فضاهای هیجانی برای انحراف افکار عمومی و امکان فعالیت در خفا.

v    کسب قدرت در علوم غریبه از طریق خود فروشی به شیاطین.فرمانده ارتش اسرائیل در مورد جنگ سی و سه روزه می گوید:«برای اوّلین بار در جنگ تُموز نتوانستیم با کمک نیروهای نامرئی خودمان فکر نظامی طرف مقابل را بخوانیم.
طبقه بندی: رژیم صهیونیستی، صهیونیسم، فراماسونری و کابالا،
برچسب ها: فراماسونری، اسرائیل،
[ چهارشنبه 1390/06/2 ] [ 02:33 ب.ظ ] [ دلی منتظر ظهور ]
نظرات
درباره وبلاگ

آمار سایت
لوگوی همکاران
خبرنگار ضد ماسون

جهاد نرم افزاری


مجمع تحقیقاتی جهاد اسلامی

کلیک کنید